Contacttracing Footstep Horeca
arrow&v

Bedankt voor het registreren!

Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel GDPR 6/c en het relevante Ministerieel Besluit.

 

Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een Coronavrije samenleving. Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht.

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens?
Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge
Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens,
direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op
grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging
van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een
verzoek dan wel klacht indienen, kan je de DPO contacteren van het Agentschap Zorg & Gezondheid via
veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.